Co to jest PSD 2?

W 2016 roku ogłoszono wejście w życie dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Service Directive 2). Związana jest z pracami wdrożeniowymi na rynku europejskim otwartego API bankowego. Przy jego pomocy uczestnicy transakcji bankowych z pozycji podmiotów trzecich będą mieli dostęp do bankowych rachunków klienta.
Dyrektywa psd2 w Polsce i w innych krajach europejskich wprowadzana jest sukcesywnie.

Opis proponowanego rozwiązania

Eksperci rynku finansowego z najtęższymi głowami branży IT pospołu podołali wyzwaniu i stworzyli system kompatybilny w każdym calu z oczekiwaniami i stanem dotychczasowym. APILogic Hub umożliwia zintegrowanie z wieloma Bankami naraz poprzez zunifikowane API. W tym aspekcie różnice w implementacji dedykowanych systemów używanych dotychczas przez banki nie będą miały większego znaczenia. Jest to narzędzie uniwersalne. Po prostu psd2 Banki będą musiały jedynie powiadomić swoich klientów o wchodzących w życie zmianach.
Psd2 skróci reklamacje. A dokładnie czas rozpatrywania. I nie kosztem dodatkowych nakładów ludzkiej pracy, ale poprzez optymalizację zarządzania.
Dwie usługi będą zawiadywać ruchem w kontaktach zewnętrznych. Będzie to informacja o rachunku i protokół sprawdzający stan środków na rachunku.